Reklamace a vrácení zboží

Vrácení zboží

Vrácení zaslaného nebo odebraného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zásilky je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami. 

Zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní. Doporučujeme k zásilce přiložit stručný průvodní dopis s adresou odesílatele, číslem objednávky a faktury.


Zboží nesmí být zasláno na dobírku. V opačném případě takováto zásilka nebude převzata.


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží a žádosti o odstoupení od Smlouvy, zašleme finanční obnos za zboží převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.Adresa pro vrácení zboží:

Stylová Pouzdra s.r.o., Lipůvka 175, Lipůvka, 679 22. 


Reklamace

V případě výskytu vady zboží v záruční době je místo uplatnění reklamace: Stylová Pouzdra s.r.o., Lipůvka 175, Lipůvka, 679 22.
Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamované zboží (doporučujeme dodat i doklad o koupi zboží). Kupující je povinen uvést o jakou vadu se jedná a jak se vada projevuje.
Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace.